Regler

- Alle under 18 år må ha med skriftlig tillatelse fra en foresatt.

- Det er alkohol- og narkotikaforbud på skolen. Ved brudd på dette blir man øyeblikkelig bortvist fra skolens område, og får ikke delta videre på arrangementet.

- Ingen form for vold er tillatt.

- Vi står ikke ansvarlig for deg eller ditt utstyr under arrangementet. Det vil bli slått hardt ned på hærverk og tukling med andres eller LundheimLAN sitt utstyr.

- Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov å sove andre steder enn angitte soverom.

- Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.

- Vennligst ikke bruk mer enn en bordplass, da det er dette du har betalt for.

- Har du med både PC og en konsoll, skal kun en av dem være tilkoblet til enhver tid.

- La LundheimLAN sitt utstyr være i fred. Ikke rot med fordelingssystemer for hverken data eller strøm!

- Sending av popupmeldinger til alle på nettverket eller lignende aktiviteter er totalforbudt.

- Virus / malware er en definitiv uting. Oppdager vi at du prøver på noe ugagn er vi ikke snille. Det samme gjelder piratvirksomhet.

- Snus skal befinne seg enten under leppa eller i søpla.

- Røyking og vaping foretas ute, i god avstand fra inngangen, eller på røykeplass. Bruk askebeger.

- Ødelegger du noe, betaler du for det. «If you break it, you buy it.»